Profile

mossa
経歴(音楽):
* KECHON KECHON BAND (Guitar)
* Hasta La Vista (Guitar)
* The Outdoors (Guitar)
* The Piggies (Bass)
* Be (Guitar, Vocal)
* L4 (Bass)
* 下学集 (Guitar)
* かつ吉 (Bass)
* Grayjell (Bass)
* Screaming Monkey Stick (Bass)
* The Moistures (Guitar, Bass)